Truyền năng lượng NAD+ là gì? NAD+ có công dụng là gì?

Bên cạnh đó, NAD+ không chỉ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cơ thể mà còn làm nhiệm vụ của một enzyme sửa chữa DNA, quá trình trao đổi chất và điều hòa nhịp sinh học của tế bào. Không có phân tử NAD+ và các phân tử liên quan của nó thì sự sống sẽ không tồn tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *